เน็กซ์ เซ็นเตอร์

เน็กซ์ เซ็นเตอร์

バンコク2データセンターは、政治運動などの影響を受けにくく、自然災害リスクも低い理想的な災害復旧(DR)サイトです。 また、タイ初のBOIで認可された、高可用性を実現する設備を備えた大規模データセンターのため、お客さまの要望に合わせて個室での提供も可能です。

ศูนย์ข้อมูล Nexcenter โดย เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึ้นจากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญและยาวนานของบริษัทฯ ในด้านการเป็นที่ปรึกษาและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล รวมถึงการให้บริการคลาวด์ Nexcenter Thailand Bangkok 2 Data Center นับเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (The Board of Investment of Thailand: BOI)

ก่อนหน้า
ทั้งหมด
ถัดไป